Informacja dotycząca opłat za przedszkole:

Wpłaty przelewem należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca  na następujące konta.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu  wg podpisanej umowy: 1 zł za każdą godzinę ponad podstawę
programową .

Nr konta: 74 1240 1268 1111 0010 3828 9713

 

Opłata za żywienie: 6 zł za każdy dzień

Nr konta: 89 1240 1268 1111 0010 3829 0025

W opisie przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonywana jest
opłata.

W  przypadku  nieterminowych  wpłat  naliczane są odsetki  za każdy dzień zwłoki . W razie nieobecności dziecka  prosimy o kontakt telefoniczny  z  intendentem przedszkola  Panią  Anną  Kurowską   pod numerem : 58 343-02-49.