Nasze przedszkole rozpoczęło działalność 8 marca 1951 roku. Zostało utworzone pod patronatem Zarządu Portu Gdańsk. W chwili utworzenia posiadaliśmy trzy oddziały, a pierwszym kierownikiem została pani Janina Płacewicz. W 1956 roku placówkę objęła pani Leonarda Rabczuk i kierowała nią przez dwadzieścia lat. W roku 1961 nasza placówka obchodziła swój pierwszy jubileusz – dziesięciolecie istnienia, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, rodzice oraz wychowankowie naszego przedszkola.


10 lat przedszkola – 08.03.1961

Lata 1956-1976 to okres wielu zmian w naszym przedszkolu. Oszklono dach nad tarasem, aby dzieci mogły z niego korzystać bez względu na pogodę, wyposażono przedszkole w sprzęt audiowizualny, w ogrodzie natomiast zasadzono wiele gatunków drzew i krzewów. Nie zabrakło również sprzętu sportowego, aby dzieci mogły doskonalić swoją sprawność fizyczną. W porze letniej zaś dzieci korzystały z basenu w naszym ogrodzie.

 

W 1971 roku miał miejsce kolejny jubileusz z okazji dwudziestolecia istnienia naszej placówki. Zostało ono również uznane za najlepsze w Gdańsku, co podkreślono również w lokalnej prasie.  W latach 1976-1985 stanowisko dyrektora objęła pani Zofia Behlke. Z powodu wyżu demograficznego stworzono w tym czasie piątą grupę, a do przedszkola łącznie uczęszczało około 180 dzieci. W 1980 roku w lokalnej prasie odczytujemy słowa uznania dla naszej placówki, określonej za jedną z najlepszych przedszkoli przyzakładowych w województwie gdańskim.

 

Od 1985 do 1989 placówką zarządzała pani Maria Budziło. To również okres kolejnych zmian w naszym przedszkolu, przystosowano bowiem salę gimnastyczną do celów dydaktycznych dla nowopowstałej grupy piątej. Zarząd Portu Gdańsk doposażył placówkę w urządzenia kuchenne oraz wykonał nowe szafy  w zmywalni i kuchni. Od 1989 liczba dzieci korzystających z przedszkola zmalała, w związku z czym stworzono cztery grupy i w takiej liczbie funkcjonują one do dziś. Od 1989 funkcje dyrektora przedszkola pełniła pani Elżbieta Budych.

 

Od 1991 roku placówka kieruje pani Krystyna Grużewska. Był to również rok w którym Zarząd Portu Gdańsk zrzekł się patronatu i przekazał placówkę władzom miasta. Nastąpiła zmiana nazwy na Przedszkole nr 23. Od 1997 roku jesteśmy przedszkolem samodzielnym. Pod kierownictwem pani Krystyna Grużewskiej placówka była systematycznie modernizowana. Mocną stroną naszego przedszkola jest posiadanie sali gimnastycznej, dużego bezpiecznego ogrodu oraz zadaszonego tarasu. 8 czerwca 1999 roku nasze Przedszkole nr 23 przyjęło nazwę „Bursztynek”. Obchody rozpoczęły się przedstawieniem pt. „Jak powstał Gdańsk”. Król mórz „Neptun” wciągnął flagę na maszt i nadał wszystkim grupom nazwy. Każda grupa w naszym przedszkolu ma nazwę związaną z morzem. Przedszkole ma również swój hymn pt. „Bursztynek”, którego autorem jest nauczycielka Mieczysława Dajnowska.

 

 

Od chwili objęcia stanowiska dyrektora naszej placówki w 2012 roku, pani Katarzyna Sopek stara się, aby przedszkole było wyjątkowym miejscem dla naszych wychowanków. Swoim uśmiechem i przyjaznym nastawieniem już zjednała sobie wszystkich wychowanków, jak również nauczycieli. Wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w naszym przedszkolu mają swoje honorowe miejsce w naszej pamięci i naszych sercach, każde z nich było bowiem niezapomnianym przeżyciem, nie tylko dla dzieci. To one jednak są tu najważniejsze, a patrząc na ich twarze i widniejący na nich uśmiech można w stu procentach stwierdzić, że jest im tutaj dobrze. Na twarzach naszych przedszkolaków zawsze gości uśmiech, gdyż pamiętając słowa Janusza Korczaka „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, staramy się każdego dnia, aby przynajmniej w naszym przedszkolnym świecie nigdy nie zabrakło uśmiechu i radości.

Od 2017 roku funkcję dyrektora objęła pani Beata Lichota, która pielęgnuje tradycje wzbogacając ofertę edukacyjną dużą dawką miłości do każdego dziecka. Teren przedszkola jest sukcesywnie zazieleniany i wyposażany w liczne urządzenia terenowe stwarzając okazję do organizowania dzieciom  gier, zabaw i zajęć na powietrzu. W trosce o jak najlepsze i bezpieczne warunki przebywania dzieci w przedszkolu jest ono systematycznie remontowane, odnawiane i doposażane.