Ramowy rozkład dnia GRUPA 1

7.00-7.50

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne , oddechowe, słuchowe, grafomotoryczne itp.

Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Prace porządkowo –gospodarcze. Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne.

7.50-8.00

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu

8.00-8.15

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowywanie do śniadania

8.15-8.45

Śniadanie

8.45-11.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale naucz. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dz. do posługiwania się tym językiem. Spacery i zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze , prace porządkowe i ogrodnicze, zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu

11.30-12.30

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.30-14.00

Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Odpoczynek na leżakach.

14. 00-14.30

Czynności samoobsługowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30-16.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy paluszkowe. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia GRUPA 2

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego.
Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze. Zabawy wg zainteresowań dzieci. Zajęcia indywidualne.

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu; prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne; przygotowanie do śniadania.

8.00- 8.30

Prace porządkowe- ćwiczenia poranne. Przygotowania do śniadania. Śniadanie- doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

8.30 – 11.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą(kierowane) oraz niekierowane. Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Gimnastyka korekcyjna. Zabawy i zajęcia ruchowe, , rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowującym dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.45- 12.30

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.30-13.00

Mycie zębów. Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno- kompensacyjna i indywidualna. Religia.

13.00-14.00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14.00-14.30

Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30-17.00

Zabawy organizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia GRUPA 3

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem, pisaniem. Gry i zabawy dydaktyczne , konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo- gospodarcze.

8.00 – 8.45

Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania. Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole. Porządkowanie stolików po spożyciu śniadania.

8.45 – 9.00

Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do zajęć.

9.00 – 11.00

Zajęcia edukacyjne w sali kierowane i niekierowane, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe i umuzykalniające, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Religia.

11.00- 12.00

Spacery i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zajęcia badawcze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Czynności samoobsługowe w szatni.

12.00 – 12.45

Czynności higieniczne i samoobsługowe – utrwalanie prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do obiadu – nakrywanie do stołu. Spożywanie obiadu. Porządkowanie stolików po obiedzie.

12.45 – 13.15

Mycie zębów. Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie opowieści, fragmentów czytanych książek i bajek terapeutycznych. Ćwiczenia ciszy.

13.15– 14.15

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym aktualnie omawiany temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Czynności porządkowe.

14.15 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek

14.30 – 17.00

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia GRUPA 4

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego.
Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze. Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.

8.00- 8.30

Prace porządkowe- ćwiczenia poranne. Przygotowania do śniadania. Śniadanie- doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

8.30 – 11.45

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu, kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w Sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Gimnastyka korekcyjna. Zabawy i zajęcia ruchowe, , rytmika, zabawy w jęz. Obcym nowożytnym przygotowującym dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.45- 12.30

Utrwalenie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.30-13.00

Mycie zębów. Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno- kompensacyjna i indywidualna.

13.00-14.00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. J. angielski. Zajęcia dodatkowe, w tym religia na wniosek rodziców. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

14.00-14.30

Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30-17.00

Zabawy organizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w Sali i na półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.