SZANOWNI RODZICE
Bardzo proszę o przekazywanie na bieżąco informacji o zmianie adresu zamieszkania i zameldowania dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.
Informację można przekazać nauczycielce grupy lub bezpośrednio do dyrektora przedszkola.