Godziny Rozkład dnia
06.00-08.15
 •  schodzenie się dzieci
 •  zajęcia i zabawy dowolne
 •  praca indywidualna
 •  ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe
 •  zajęcia porządkowe, mycie rąk
08.15-08.45
 •  śniadanie
 •  mycie zębów
08.45-12.00
 •  zajęcia zespołowe i indywidualne w sali i na podwórku
 • zabawy z językiem angielskim
 •  ćwiczenia gimnastyczne
 •  słuchanie bajek i opowiadań
 •  nauka wierszy, piosenek i tańców
 •  nauka pojęć matematycznych, liczenie, klasyfikowanie …
 •  rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie…
 • zajęcia religii
 •  zabawy w ogrodzie, spacery i wycieczki
12.00-14.10
 •  obiad
 •  odpoczynek, relaks
 •  zabawy dowolne i zajęcia dodatkowe
 •  praca indywidualna
14.10-15.00
 • podwieczorek
 • zabawy ruchowe
15.00-17.00
 •  rozchodzenie się dzieci do domu
 •  zabawy dowolne w sali lub na podwórku
 •  praca indywidualna
 •  zajęcia porządkowe